El departament de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olesa ha plantat una trentena d'arbres de ribera al camí del riu, a la zona que es va ampliar després de fer el cobriment del darrer tram del canal d'aigua que hi havia en desús a l'alçada de Vilapou. L'objectiu és fomentar el bosc de ribera propi de la zona i aturar la propagació de la canya americana.

Després de la cobertura del darrer tram d'aquest canal, el departament de Medi Ambient ha fet una plantació amb arbres propis de ribera. Marc Vinyals, vigilant de Medi Ambient, ha destacat que aquesta actuació «suposa la culminació de la recuperació d'aquest espai i la seva integració al camí del riu».

A més, plantant arbres de ribera es vol evitar la invasió de la canya americana, que és una espècie invasora i que pel seu creixement ràpid i exponencial posa en perill la ribera típica de la llera.