Igualada té plantats als seus carrers 7.490 arbres vius (8.542 en total), i d'aquests un 30% són plàtans, un arbre que es tria principalment per l'ombra que fa el seu gran brancatge i fullatge. La Diputació de Barcelona ha realitzat el Pla estratègic de l'arbrat viari d'Igualada, un treball que analitza la situació del conjunt d'arbres que hi ha a la via pública i defineix les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir per a la planificació. Entre d'altres qüestions planteja una progressiva substitució dels plàtans.

Els resultats de l'anàlisi indiquen que la dotació d'arbrat a la ciutat és alta, però amb una distribució heterogènia, amb diferències entre districtes, i una molt poca diversitat d'espècies amb algunes massa predominants entre les quals destaca per sobre de totes el plàtan d'ombra, que suposa el 30% del total.

El treball assenyala que el disseny dels carrers hauria de considerar adequadament la presència d'arbrat ja que ara 2/3 dels arbres són de gran port i estan a espais reduïts. En aquest aspecte s'indica que més de la meitat de les voreres arbrades son inferiors als 4,5 metres, fet que genera una alta càrrega de feines de manteniment i moltes interferències de les capçades i les arrels.

Així mateix, el treball proposa diverses línies d'actuació com la reducció de la quantitat de plàtans d'ombra i un increment de diversitat de noves espècies. L'estudi incorpora una selecció d'espècies idònies per la climatologia i l'espai a ocupar, amb una descripció metodològica del procés de selecció, a més de directrius tècniques dels aspectes que afecten a l'arbrat, com ara l'època de plantació, la tipologia i dimensió de les plantes, la protecció i valoració davant d'afectacions per obres, a més d'especificacions del sòl de plantació, la dimensió dels escocells i forats de plantació o la distància amb altres elements de l'espai públic.

L'estudi planteja tres estratègies principals: integrar l'arbrat en la planificació urbana, establir criteris de selecció d'espècies per tipus d'espai urbà on ha d'estar situat, i potenciar la comunicació entre serveis municipals en la planificació i execució d'obres en via pública.