El Grup Solidaritat de l'Hospital Sagrat Cor Germanes Hospitalàries de Martorell ha realitzat diferents accions per aconseguir finançament i poder engegar un projecte educatiu de la Fundació Benito Menni a Libèria-Monròvia. Es tracta de la iniciativa ´Progresar estudiando: becas de educación básica para niños escolarizados', que consisteix a finançar beques destinades a pagar les matrícules, registre i material escolar als infants de la regió perquè puguin ser escolaritzats.