L'Ajuntament d'Igualada dedica 170.000 euros a la renovació dels arbres en zona urbana a la capital de l'Anoia. El Pla d'Arbrat 2021 inclou, en la seva planificació, la plantada de 239 arbres, els primers dels quals ja estan a l'avinguda Mestre Muntaner. 192 són d'arbrat viari, és a dir, en escocells, protegits i protegint el futur de les voreres, i es planten per reposició o per substitució.

El regidor de Mobilitat i Sostenibilitat, Miquel Vives, ha indicat que hi haurà intervencions en 5 districtes de la ciutat. 34 arbres es plantaran al districte Centre. Al districte de Sant Magí es preveu plantar 87 arbres més, 72 dels quals són unitats de substitució de les mèlies de l'avinguda de Barcelona. Aquesta intervenció no es durà a terme de cop. Està planificada en tres anys. Les mèlies se substitueixen pels inconvenients que provoca a la ciutadania. Al districte de les Comes es planten 32 arbres; 36, al districte de Llevant, i 3, al de Ponent.

Espècies més adequades

Vives ha explicat que d'aquests 192 arbres, 83 es planten per substituir els que s'han de retirar per raons de seguretat o bé per canviar-los per espècies més adequades a l'entorn urbà i que, per tant, no malmeten ni vials ni voreres ni clavegueram, i no provoquen afectacions a la ciutadania, com ara al·lèrgies i altres molèsties respiratòries. Vives ho ha resumit amb una expressió «volem l'arbre adequat al lloc correcte».

Pel que fa als 47 arbres que es plantaran en zones verdes, 33 corresponen al parterre de l'avinguda del Mestre Muntaner, en el tram entre el carrer d'Òdena i el carrer de Sant Josep.

La Diputació de Barcelona va elaborar un pla d'arbrat on va posar de manifest que hi havia un excés de plàtans, un arbre que durant anys es va plantar a molts punts del país perquè té un creixement relativament ràpid i un brancatge molt gran, amb la qual cosa produeixen moltes zones d'ombra. Però l'espècie causa altres problemes. Pot provocar molèsties derivades del pol·len que deixa anar durant els mesos de primavera, com ara un lleuger efecte irritant als ulls i a la gola. I les seves arrels d'escassa profunditat i de gran amplitud acaben provocant problemes a les voreres, generen zones d'irregularitat que són un problema per als que hi passegen.

Aquesta és una de les espècies que més proliferen a la ciutat d'Igualada, i l'estudi de la Diputació de Barcelona planteja a l'Ajuntament que faci una substitució progressiva per altres espècies que generen menys conflictes, tant des del punt de vista sanitari com urbanístic.