La pandèmia i les restriccions derivades de la situació a la població d'Olesa de Montserrat, com ara el fet que les consultes a l'Ajuntament no s'han pogut fer de manera virtual, han fet reduir fins a un 32% el número de consultes a l'OAC. Pel que fa a xifres absolutes, si el 2019 es van comptabilitzar unes 22.700 atencions a l'OAC, el 2020 se'n van fer prop de 15.500. Aquesta reducció d'atenció presencial s'ha canalitzat cap a altres mitjans com el telèfon o la tramitació online, que s'ha incrementat de forma considerable.

Pel que fa a l'atenció telefònica, el 2019 es van atendre unes 29.000 trucades, mentre que el 2020 es van superar les 31.000. Quant a la tramitació electrònica, s'han passat de poc més d'11.000 als 15.000 tràmits atesos.

Tota l'atenció s'ha fet amb cita prèvia, un projecte que va començar-se a treballar durant el 2019 i que es va implementar el febrer de 2020. «El principal objectiu, que era reduir el temps d'espera s'ha assolit, ja que el 2020 el temps d'espera màxim ha estat de 8 minuts. Abans de la cita prèvia, on tothom s'hi podia adreçar a l'OAC i fer cua, s'havien produït fins i tot temps d'espera que arribaven a la mitja hora», han explicat fonts municipals. Pel que fa a l'atenció, es manté en un temps màxim d'11 minuts.

A l'OAC es poden fer tots els tràmits relacionats amb el departament d'Esports, cens d'animal de companyia, el padró i registre d'entrada de documents i obtenir el certificat digital idCat, entre d'altres. Un altre dels tràmits que es poden fer a l'OAC és la presentació de documentació per a altres administracions (finestreta única), per tal que des d'aquesta seu es faci l'enviament a l'administració pertinent, com ara la Generalitat, Hisenda o la Seguretat Social.