CaixaBank ha finançat la instal·lació de plaques fotovoltaiques a través de lísings a l'empresa Autoflotas i Àrids Solestany, totes dues de Calaf, per permetre'ls millorar l'eficiència energètica i reduir l'energia consumida per les empreses provinent de la xarxa.

Autoflotas és una empresa especialitzada en la gestió logística integral per a flotes de vehicles.

Les plaques fotovoltaiques instal·lades són per a l'autoconsum, que actualment cobreix entre el 60 i el 70% del consum energètic total de la nau.

L'empresa diposa d'una flota de vehicles d'unes 8.000 unitats (reduïda per la pandèmia), tot i que habitualment disposen d'uns 14.000 vehicles. D'aquests, el 5% són elèctrics, xifra que es preveu que augmenti en els propers anys, i que, per tant, s'hagi d'ampliar la quantitat de plaques fotovoltaiques per donar resposta a l'increment de la demanda d'energia elèctrica que es necessitarà.

D'altra banda, Àrids Solestany es dedica a l'extracció i tractament d'àrids, a més de tractar diferents tipus de graves i sorres en les seves dues plantes, a Calaf i Sallent. L'empresa és especialista en la pedra ornamental, la pedra quadrada per a murs de contenció i la pedra per a revestiments. Produiran el 39% de l'energia que necessiten.