01 de març de 2021
01.03.2021
Regió7

Collbató vol fer 40 pisos socials per a joves i gent gran al centre del poble

L'Ajuntament ha encarregat un estudi tècnic per veure com es resol urbanísticament la zona de l'esplanada dels bombers si s'hi construeix

28.02.2021 | 21:28
Pla dels bombers, on l'Ajuntament pretén construir 40 habitatges socials

L'equip de Govern de l'Ajuntament de Collbató pretén dedicar l'esplanada dels bombers a habitatges socials. Vol preparar l'urbanisme de la zona per poder-hi construir 40 habitatges socials. Ara ha encarregat la redacció de la memòria valorada per a la construcció d'aquests pisos, que haurien de ser de titularitat pública. Els habitatges haurien de ser de lloguer, a un preu assequible, i destinats a persones de fins a 35 anys i per a la gent més gran de 65 anys.

Aquest estudi té un termini de redacció de 6 mesos, es lliurarà el mes de juny i serà la base del projecte executiu per a la construcció de l'edifici i la urbanització del seu entorn. 

La Comissió d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya va aprovar definitivament el projecte Centre de poble l'any 2016. Entre altres actuacions, preveia la construcció de 40 habitatges de titularitat pública, en règim de lloguer, pensats per satisfer les necessitats temporals de persones amb dificultats d'emancipació o que requereixen acolliment o assistència.

El mes de desembre passat, l'equip de govern va encarregar a l'empresa Perviure la memòria valorada per a la construcció d'aquests habitatges, així com la urbanització del sector. L'estudi inclourà la proposta constructiva, superfícies dels habitatges, pla d'etapes, implantació i valoració econòmica tenint en compte també la minimització de l'impacte visual i integració paisatgística. També inclourà la viabilitat econòmica i les diverses fórmules de finançament. Aquest estudi té un termini de redacció de 6 mesos i, per tant, es lliurarà el juny d'enguany.

A part dels joves fins a 35 anys i la població de més de 65 anys també hi tindrien dret persones víctimes de la violència de gènere, persones separades o divorciades que hagin perdut el dret de l'habitatge compartit, persones pendents de reallotjament per actuacions públiques de substitució d'habitatges o d'execució del planejament urbanístic, o sense llar. Els menors de 35 anys tindrien un contracte amb una durada màxima de 5 anys. Per als més grans de 65, el contracte no tindria límit.

L'àrea triada és una part molt cèntrica de Collbató, en l'espai comprès entre els carrers Muntanya, Josep Maria Lladó, Josep Pla i el Passeig de Ronda. Per resoldre la pèrdua de zona d'aparcament els dies de mercat o de forta afluència de visitants, el nou POUM preveu una nova i àmplia zona d'aparcament a la banda nord del Passeig de Ronda, entre el carrer Muntanya i el Passeig de la Generalitat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook