El govern de l'Estat ha aprovat el projecte provisional per modificar l'enllaç de la B-40, coneguda com el Quart Cinturó, amb l'autovia A-2, a l'alçada d'Abrera. L'aprovació del projecte podria desencallar una obra que va iniciar els primer passos el 2001, que es va construir en el seu tram central, primer, però que no es va acabar pels extrems, amb la qual cosa no s'ha pogut posar en servei. El projecte d'ara, fonamentalment intervé en el sentit de garantir la fluïdesa de trànsit en els punts de connexió i, per tant, el que fa és dotar a l'enllaç de prou dimensió per engolir el trànsit, ja que es considera que el fet de connectar els Vallèsos amb el trànsti provinent de l'A-2 podria haver creat un coll d'ampolla. La intervenció afectat el municipi d'Abrera, però també algun tram de la zona d'Esparreguera.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha aprovat provisionalment l'anomenat "Seguretat vial. Millora de la connexió entre l'A-2 i la B-40". La intervenció té un pressupost de 27 milions d'euros. La intervenció ha de "acondicionar i millorar la capacitat de l'enllaç d'Arbrea cap a la part principal de l'A-2. Es considera que en el moment que es posi en servei tot el tram de la B-40, d'Abrera a Terrassa (entre Olesa i Valadecavalls, per ser més precisos) connectarà Terrassa amb l'autovia i això provocaria un augment important de trànsit.

Entre d'altres obres, en aquest projecte hi ha prevista la millora del trenat d'accés de la B-40 amb l'A-2 en sentit Lleida; s'ampliarà a dos carrils l'accés des de l'A-2 cap a la B-40, en el sentit Esparreguera-Terrassa; també s'allargarà el carril de sortida del polígon de Ca n'Amat (SEAT), i s'enderrocarà i es tornarà a construir el pas elevat de la C-55, la carretera de Manresa a Abrera, a l'alçada d'aquest darrer municipi. En aquest punt hi ha problemes per l'alçada insuficient del forat de pas. També es construirà una passarel·la de vianants sobre l'A-2, a la zona d'enllaç 580 a Esparreguera. Es tracta de connectar els dos marges de l'autovia amb els nuclis de Can Rial i Mas d'en Gall. Per últim, a Abrera es modifica la via de servei en sentit Barcelona i es reordenen les incorporacions dels vehicles a les dues carretes.

El traçat definitiu del tram de l'autovia entre Abrera i Terrassa es va aprovar l'any 2001, ara fa 18 anys. Davant la suma de retards, finalment el ministeri va decidir dividir aquest tram en tres, i dos d'aquests, els dos de les puntes, l'Abrera-Olesa i el Viladecavalls-Terrassa, van quedar sense acabar. Hi va haver una inauguració l'any 2010, d'una obra que no estava acabada. És més, en un primer moment van quedar per projectar els enllaços emtre aquest tram del Quart Cinturó i les vies que comuniquen Manresa i Terrassa, la C-58 i la C-16, que a Viladecavalls pràcticament van en paral·lel.