El Campus Universitari Igualada-UdL oferirà a partir del curs vinent un doble grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i en Administració i Direcció d'Empreses (ADE). Aquesta titulació permetrà a l'estudiantat obtenir dues titulacions seguint un itinerari de només cinc cursos. La Universitat de Lleida (UdL) oferta 10 places per cursar a Igualada aquest doble grau, únic a Catalunya a preu públic

La docència serà presencial -sempre i quan la situació sanitària ho permeti- i tindrà una orientació pràctica i professional per facilitar la incorporació de l'estudiantat a l'àmbit laboral. En aquest sentit, tot l'alumnat té garantides pràctiques en empreses que formen part de la càrrega lectiva del pla d'estudis.

La UdL, ja impartia al seu campus d'Igualada el grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística des del curs 2018-2019 i el grau en ADE des d'aquest curs, 2020-2021, de manera independent. "Amb la posada en marxa d'aquest doble grau la UdL ofereix la possibilitat d'assolir una formació completa i transversal en dos àmbits professionals amb una demanda creixent", ha explicat el delegat del rector al campus igualadí, Carles Capdevila, que ha afegit que aquesta titulació "forma persones amb un perfil molt versàtil i altament qualificades; enginyers i enginyeres amb forts coneixements i habilitats de gestió i direcció estratègica".

El Campus Universitari Igualada-UdL

El Campus Universitari Igualada-UdL és el Campus de la Universitat de Lleida (UdL) a la capital de l'Anoia. Actualment s'hi ofereixen graus en Enginyeria Química, Enginyeria en Organització Industrial i Logística, Tècniques d'Interacció Digital i de Computació, Administració i Direcció d'Empreses, Infermeria, el doble grau en Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioteràpia i el màster universitari en Enginyeria del Cuir, únic a Europa en la seva especialitat. A més, el curs vinent, es posarà en funcionament un nou doble grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i en Administració i Direcció d'Empreses.