L'Ajuntament d'Igualada ofereix quatre noves activitats de formació adreçades a persones emprenedores i a empreses. Les activitats es continuaran de manera virtual a través de les plataformes Zoom i Teams.

La primera activitat, «Com negociar en contextos difícils», té per objectiu aprendre a negociar en un context on no es té el rol de poder. En el decurs de la sessió s'analitzarà què és una negociació, com donar sensació de poder, la importància del MAAN (Millor Alternativa a un Acord Negociat), quin llenguatge fer servir a la negociació, com tenir autocontrol d'emocions en una negociació difícil, com detectar els trucs i tàctiques de pressió de l'altra part i, finalment, les 5 tècniques de tancament en una negociació.

La segona activitat, «Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci, permetrà proporcionar una metodologia que permeti recollir totes les dades necessàries per facilitar la presa de decisions, conèixer quines fonts d'informació estan disponibles, realitzar un anàlisi per tal de quantificar el mercat, definir els clients i poder prendre les mesures més adequades per determinar la viabilitat de la idea de negoci.

La tercera activitat, «Coopera perquè el teu negoci sigui viable abans», ajudarà les persones emprenedores a saber com dissenyar estratègicament el seu model de negoci innovador i col·laboratiu per fer-lo viable en menys temps.

El taller està adreçat principalment a persones emprenedores, en situació de transició professional i persones que vulguin posar en marxa nous projectes i tinguin interès en fer-ho estratègicament.

La darrera activitat, «Millorar la gestió per reduir despeses», permetrà conèixer i analitzar aspectes econòmics i financers essencials de l'empresa per poder refer l'estructura de costos i aconseguir la viabilitat de l'empresa.

Entre els continguts que es tractaran durant l'activitat formativa destaquen els d'analitzar el compte de resultats per poder valorar l'evolució de les vendes i les despeses variables, el marge ponderat o el comportament de les despeses d'estructura i pensar altres maneres de realitzar processos per reduir despeses.