L'Ajuntament d'Olesa ha iniciat un cicle d'actes informatius adreçats als diferents barris del municipi, amb l'objectiu de detallar quins plans o projectes urbanístics afecten cada zona. El primer es va centrar en el barri de les Planes, organitzat conjuntament amb l'Associació de Veïns, i la sessió va anar a càrrec de l'alcalde d'Olesa i Regidor d'Urbanisme, Miquel Riera; i l'arquitecta cap del Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Olesa, Maria Rull.

Riera va fer un repàs sobre quina és la utilitat del planejament urbanístic, resumint com ha estat el creixement d'Olesa en els darrers cent anys i destacant el fet que la capacitat de decisió del consistori en qüestions urbanístiques està molt limitada tant per les lleis com per plans supramunicipals que puguin afectar el municipi. I tot plegat és el que s'ha tingut en compte a l'hora de redactar el nou Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), que ha de substituir el vigent, aprovat el 1993.

L'alcalde va destacar que una de les preocupacions conegudes del barri de les Planes són els problemes en el clavegueram, i per aquesta raó s'ha previst que bona part de les actuacions previstes en aquesta xarxa al municipi aquest 2021 (per a les quals s'ha reservat una partida del romanent municipal de 150.000 euros) es faran a les Planes. Precisament, diverses de les consultes formulades pels veïns i veïnes presents a l'acte es van centrar en el clavegueram, i en la necessitat de tenir una xarxa de recollida d'aigües pluvials amb prou capacitat per evitar problemes al barri.

Quant a equipaments, Miquel Riera va esmentar el projecte de millora del complex esportiu Salvador Boada, i en l'àmbit de la salut i l'Esport, el projecte Voltem Olesa, que té planejada una futura anella verda que passa per les Planes.

En l'àmbit urbanístic, el principal projecte que actualment afecta el barri és el de la urbanització del sector de Cal Candi, que també genera dubtes entre el veïnat sobretot pel que pot comportar a nivell de densitat de població o mobilitat al barri. Sobre Cal Candi, l'alcalde va reiterar el que ja ha explicat en altres ocasions: la impossibilitat que hi ha hagut des de l'Ajuntament per evitar el desenvolupament del sector, que el Pla aprovat el 1993 va convertir en urbanitzable, i del qual el 2002 l'Ajuntament va aprovar el Pla Parcial presentat per la propietat.

Amb un drets adquirits des d'aleshores per part dels propietaris dels terrenys, el batlle va assegurar que l'Ajuntament s'ha vist amb les mans lligades per aturar el projecte, ja que l'única via que l'hagués pogut aturar, expropiar els 116.000 m2 del sector, hagués tingut un cost d'entre 40 i 80 milions d'euros, que comportaria una fallida econòmica. Per aquesta raó, segons va dir, l'opció que ha pres l'Ajuntament ha estat la d'intentar millorar el Pla Parcial amb un conveni amb la propietat i una modificació del PGOU que, entre d'altres, aconsegueix la creació d'una gran zona verda central al sector.

Un altre dels sectors que afecta el barri de les Planes, inclòs al nou POUM, és el de Can Carreras, que uneix els barris del Collet de Sant Joan amb el Nucli Antic i les Planes. Si es desenvolupa aquest sentor, va detallar l'alcalde, es generaria un vial, l'anomenada ronda, que es planteja com a una alternativa de mobilitat per a tot el municipi, adreçada a evitar que obligatòriament s'hagi de passar pel centre urbà per anar d'un barri a l'altre. Segons Miquel Riera, el sector de Can Carreras també afavoriria l'accés del Nucli Antic a espais d'aparcament i zones verdes, dels quals està mancat.