La brigada municipal de Vilanova del Camí ha estat portant a terme l'ampliació i millora de les voreres del carrer Mossèn Jacint Verdaguer, en el tram que va des del carrer Verge de Montserrat fins a l'avinguda Onze de setembre.

L'actuació ha previst l'enderroc i construcció d'una vorera més ampla, que passa dels 90 centímetres que tenia fins ara als 130 de què disposarà, i també s'adapten les vorades dels guals que disposin de llicència d'entrada i sortida de vehicles. L'obra permet millorar l'accessibilitat de la zona i les condicions d'itineraris adaptats en el marc d'un projecte vinculat a la Llei de Barris i ha permès contractar quatre persones que col·laboren amb la brigada.

L'obra està prevista en dues fases: la primera afecta als números parells del carrer, del 2 al 42, i la segona, dels números imparells, de l'1 al 31.