23 de abril de 2021
23.04.2021
Regió7

Cabrera d'Anoia es dota d'un pla que determina les actuacions davant d'emergències

22.04.2021 | 16:47
Cabrera d'Anoia es dota d'un pla que determina les actuacions davant d'emergències

La Diputació de Barcelona ha elaborat i lliurat el document de protecció civil municipal de Cabrera d'Anoia, un treball que estableix el marc orgànic i funcional previst per prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència . El document determina la planificació de la protecció civil en l'àmbit del municipi i inclou els riscos que l'afecten.

A Cabrera d'Anoia, el pla inclou els riscos territorials, a més dels derivats d'incendis forestals, inundacions, nevades, sísmic i ventades, i l'ha d'aprovar pel plenari municipal i sotmetre's a informació pública. Posteriorment, ha de ser homologat per la comissió de protecció civil de Catalunya, organisme de la Generalitat de Catalunya.

Un cop homologat el document, s'hauran de realitzar les actuacions d'implantació, actualització i revisió. Aquestes actuacions implicaran, principalment, sessions formatives al personal tècnic i polític que configuri els diferents grups d'actuació, així com simulacres i campanyes d'informació a la població. En la redacció del document s'ha seguit la guia elaborada per la Diputació.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook