El ple de l'Ajuntament de Piera ha aprovat inicialment el nou reglament del mercat setmanal del municipi. La normativa actual havia quedat obsoleta atès que el mercat ha canviat d'ubicació i té un volum més gran de parades i nous paradistes. La nova normativa determina que se celebrarà cada dissabte, excepte si cau en festiu. Les parades s'hauran d'instal·lar de les 7.30 a les 9 hores i desmuntar entre les 13 i les 14 hores . A les 9, els llocs de venda hauran d'estar en disposició per començar l'activitat. L'Ajuntament establirà la quantitat màxima de places de venda i podrà fixar el nombre màxim de venedors per a un determinat article, tenint en compte la varietat de l'oferta existent al mercat i al municipi. Les llicències tindran una durada de 15 anys i els paradistes tindran l'obligació de pagar les taxes per l'ocupació de la via pública.