L'Ajuntament d'Esparreguera ha requerit tant a l'empresa del sector elèctric Endesa com a la companyia Telefónica que retirin el cablejat aeri que encara tenen al barri de La Plana i que es connectin a la xarxa soterrada. Per poder posar en funcionament la nova xarxa elèctrica, els veïns de la zona van haver d'adaptar la seva instal·lació particular per a fer-la compatible amb la xarxa soterrada. Per tal que Endesa procedeixi a la retirada dels pals de llum i el cablejat elèctric, l'Ajuntament proporcionarà els codis de tots els comptadors afectats.