La concessió de la construcció del quiosc que el govern d'Igualada projecta al Parc Central (i que va presentar la setmana passada) ha generat un foc encreuat entre el grup municipal d'Igualada Som-hi (PSC-Comuns-Igualada Oberta), que és a l'oposició, i l'executiu local de Junts. La confrontació arrenca del fet que Igualada Som-hi ha denunciat, a través del seu portaveu, Jordi Cuadras, que «l'Ajuntament ja tenia el projecte fet per part de l'empresa guanyadora abans de convocar el concurs, cosa que ens sembla molt poc ètica». En una roda de premsa aquesta formació deia que «al seu moment ja vam alertar que donava lloc a confusions, tal i com ha acabat passant. Una vegada vist el desenllaç, denunciem com s'ha fet aquesta tramitació i demanem explicacions clares al govern de Marc Castells».

Segons Cuadras, el govern de Junts va presentar en comissió informativa «el dia 21 de juliol les imatges virtuals i el projecte fet del quiosc del Parc Central que havia rebut per part d'una empresa privada», i que a partir d'aquesta proposta, «el govern va manifestar que convocaria un concurs per a fer una llicència pública».

Cuadras deia que en aquella mateixa reunió, «tal i com consta a l'acta amb la transcripció de la mateixa», va manifestar «discrepàncies en la forma com es pretén gestionar la proposta i qüestiona la procedència de la idea del projecte».

Aquesta denúncia pública va motivar ahir una compareixença d'urgència del govern igualadí, que va defensar el procediment seguit a través de la tinenta d'alcalde i regidora d'Urbanisme, Carlota Carner, acompanyada de la secretària de l'Ajuntament d'Igualada i la jurista responsable del departament d'Urbanisme.

Carner va assegurar que el procés d'atorgament, «com sempre en aquest Ajuntament, s'ha fet de manera impecable». Va esgrimir l'informe, emès pels serveis jurídics del consistori, que segons va dir conclou que la sol·licitud presentada s'emmarca en el règim de la legislació patrimonial, «que permet l'exercici d'iniciatives privades per a desenvolupar activitats econòmiques». I hi afegia que pel fet de tractar-se d'una instal·lació provisional i desmuntable, damunt d'un bé de domini públic, «el títol habilitant és el de la llicència d'us privatiu».

També segons la tinenta d'alcalde, l'informe garanteix que per aconseguir la màxima transparència en l'atorgament de la llicència, «es va emprar un procediment amb pública concurrència, mitjançant edictes en els taulells municipals i reforçat per la publicació en un periòdic local de màxima difusió. Els punts de la conclusió de l'informe acaben amb l'afirmació que tot el procediment seguit i les actuacions dutes a terme, d'acord amb l'exposat, es troben plenament ajustades a dret».

Per contra, Jordi Cuadras considera que «la publicitat que l'alcalde ha fet del projecte una vegada concedit, s'hauria d'haver fet quan es va obrir el concurs per permetre que hi hagués la màxima concurrència i que tots els interessats poguessin optar a la seva concessió, cosa que no ha passat. Ens sembla molt estrany que els restauradors d'Igualada no coneguessin el concurs i que, casualment, sí el conegués l'empresa que ja havia presentat un projecte amb anterioritat a l'Ajuntament. Per això instem el govern ha donar explicacions perquè ens causa molta sorpresa aquesta manera d'actuar».