La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Capellades l'estudi de programació d'un equipament juvenil del municipi, que es podria situar en un local en desús. El Pla Local de Joventut 2017-2020 indica que al municipi hi manca un espai de trobada per a joves, on fer activitats, rebre assessoria i poder-se reunir les entitats juvenils.

Aquest estudi defineix el programa funcional adient per a aquest tipus d'equipament i planteja diferents alternatives. En aquest treball es fan dues propostes en el local, una que s'adapta a la distribució existent i una altra que refà la distribució per adaptar-la a les necessitats del programa funcional. En les dues opcions es preveu una execució en dues fases. El cost total de les intervencions a realitzar és de 327.040 euros.