Esparreguera preveu començar el proper mes de juny les obres d'arranjament del pavelló municipal el Castell. El consistori ja ha adjudicat els treballs i la direcció facultativa de les obres i només resta pendent de validar el pla de seguretat i salut i formalitzar el contracte. Els treballs de reparació de l'equipament municipal, malmès l'any passat per intenses pluges, tenen un cost total de 348.500 euros i un temps d'execució previst de quatre mesos

Aquesta intervenció servirà per reparar els desperfectes que va patir l'equipament durant el temporal de pluja i calamarsa del maig de l'any passat, que van afectar principalment el parquet, els paraments de fusta i les lluernes. Com a conseqüència dels danys ocasionats, la instal·lació roman tancada des de llavors per a la majoria d'activitats. D'altra banda, també hi ha en marxa el projecte d'ampliació del pavelló amb una sala annexa, que es troba actualment en procés de licitació.

El projecte inclou la substitució de la totalitat del parquet i el marcat de pistes, la substitució d'alguns revestiments de fusta de les parets, els sòcols del passadís i el claraboia de la coberta, la retirada i gestió de residus, la impermeabilització de la coberta plana acabada en rajola (sobre el passadís superior, el bar i els lavabos) i diverses actuacions a la coberta, com la neteja de canals, l'augment del diàmetre de les embocadures i sobreeixidors a la canal, el segellat d'elements i la neteja de baixants, adequar a normativa la barana exterior de la coberta sobre els vestuaris i fer millores en la il·luminació i la ventilació de la instal·lació. El temps previst d'execució del projecte, un cop iniciades les obres, és de quatre mesos.

El cost de les obres es finançarà amb una modificació de crèdit de 306.000 euros que es va aprovar per unanimitat en el ple municipal del mes de juny passat, més una segona modificació de 101.000 euros, que es va acordar en la sessió de setembre, per cobrir les actuacions de millora recollides en el projecte d'arranjament del pavelló.

Actualment l'única entitat que manté l'activitat en aquesta instal·lació és el Club Gimnàstica Esparreguera, que, segons va acordar amb la regidoria d'Esports, haurà de buscar-se un nou emplaçament mentre durin els treballs d'arranjament de l'equipament municipal. A més, les obres del pavelló faran que aquest any l'Ajuntament no pugui organitzar els Casals Esportius d'Estiu i que l'equipament tampoc pugui ser utilitzat per les entitats que n'organitzin. En referència a la resta d'entitats que feien ús d'aquest espai, com ara el Club de Futbol Sala Esparreguera o el Club de Handbol Esparreguera, des de l'inici de temporada porten a terme la seva activitat en instal·lacions alternatives i es preveu que puguin tornar a l'equipament un cop finalitzin les obres.

Construcció de l'annex

A banda de les obres d'arranjament pels desperfectes ocasionats per les pluges, el consistori també treballa en el projecte d'ampliació del pavelló municipal el Castell, que actualment es troba en fase de licitació. El ple municipal va aprovar definitivament en la sessió de febrer el projecte, que es finançarà amb una modificació de crèdit de romanents de tresoreria. Aquest projecte preveu ampliar la capacitat d'espai esportiu del pavelló amb un total de 826 metres quadrats entre la planta baixa i la primera planta, així com adequar l'instal·lació actual, pel que fa a l'accessibilitat, amb la instal·lació d'un ascensor. L'ampliació del pavelló té un pressupost d'execució material de 1,2 milions d'euros i una durada de deu de mesos.