Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha adjudicat a GPO Enginyeria i Arquitectura SLU la redacció de l’estudi informatiu de de la supressió del pas a nivell i la integració urbana i ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia. Es tracta de l’estudi, amb un import de 100.000 euros, que servirà per determinar quina solució tècnica s’adopta per resoldre l’encaix del traçat ferroviari dins la trama urbana de la capital igualadina. Una solució a una problemàtica de la qual fa més de dues dècades que se’n parla. Un cop fet l’estudi informatiu, previst per a final d’any, i decidit el tipus d’intervenció, caldrà encara licitar, adjudicar i redactar el projecte constructiu i licitar i adjudicar l’obra.

La idea sobre la qual es treballa ara es va començar a gestar el 2013, com a solució per a la supressió del perillós pas a nivell de l’avinguda Montserrat, actualment una de les vies d’entrada i sortida de la ciutat que té més trànsit. Deu anys després dels primers estudis, es podrien començar les obres, segons la previsió actual, que quedarien enllestides el 2025.

La intervenció suposa que Igualada tingui una estació del tren soterrada, aproximadament al mateix lloc on és ara, però uns metres per sota del nivell actual. Per soterrar la línia cal enfonsar la via, i aquesta operació vol dir fer un desnivell des d’una certa distància. L’afectació serà un tram de 500 metres entre Igualada (barri de Sant Crist) i Vilanova del Camí. D’aquesta manera, el tren entrarà soterrat a la ciutat i passarà també sota terra a la zona del pas a nivell de l’avinguda Montserrat.

L’anhel de resoldre urbanísticament el pas del ferrocarril per Igualada ve de lluny. L’Ajuntament d’Igualada ja va exhibir el 1998 (amb CiU al govern) una recreació virtual de l’estació soterrada durant la Fira de setembre. Tres anys més tard, la Comissió de Política Territorial del Parlament de Catalunya aprovava una proposició no de llei del PP, amb una transacció amb CiU, per tal que el Govern de la Generalitat comencés els estudis necessaris per a suprimir el pas a nivell. La proposició demanava incloure als pressupostos de 2002 una partida pressupostària per aquesta acció, així com l’estudi del soterrament fins al centre de la ciutat.

CiU va incloure una esmena als pressupostos de 2003 que contemplava la redacció del projecte constructiu de les obres de soterrament a l’accés a Igualada. El projecte va sortir a licitació finalment el maig de 2005, ja amb el govern Tripartit.

El 2007, el llavors alcalde d’Igualada, Jordi Aymamí (Entesa per Igualada), es mostrava disposat a renunciar al soterrament –que era la seva demanda prioritària- a canvi d’una nova estació a l’altra banda de l’avinguda. El 2008, veïns d’Igualada lliuraven al Parlament de Catalunya un total de 8.600 signatures que reclamen la supressió de pas a nivell de l’avinguda Montserrat. L’augment de freqüències –una cada 20 minuts- feia augmentar el temps que el pas a nivell estava baixat.

La Generalitat de Catalunya va posar a informació pública un nou estudi informatiu el novembre de 2010 on la proposta, amb un cost de 50 milions d’euros, era fer l’estació d’Igualada soterrada al mateix lloc que l’actual. Al llarg de 800 metres de recorregut fins arribar a Vilanova del Camí es generaria una nova àrea d’ús ciutadà integrada en la trama urbana, cobrint les vies amb un nou passeig. El febrer de 2012, el Departament de Territori i Sostenibilitat va anunciar la licitació de la redacció del projecte constructiu basat en aquesta solució.