Calaf ha posat en marxa aquesta setmana les obres per a la construcció de l’edifici que esdevindrà el tanatori municipal. Es preveu que els treballs de construcció durin quatre mesos.

El futur tanatori municipal estarà situat a l’actual zona d’aparcament del cementiri, entre el camí de Sant Sebastià i el cementiri nou. El nou equipament comptarà amb dues sales de vetlla i una sala ecumènica.

L’Ajuntament de Calaf va aprovar el desembre del 2019 la concessió per a l’ús privatiu d’un bé de domini públic per a la construcció i explotació d’un edifici destinat a tanatori a l’empresa Gestió i Serveis Funeraris SL, que gestiona gairebé una trentena de tanatoris municipals. Posteriorment, es se’n va redactar el projecte executiu definitiu i també es van fer els treballs per a portar la xarxa de clavegueram municipal fins al recinte funerari. El passat mes de novembre, la Junta de Govern Local va aprovar l’atorgament de la llicència d’obres per a la construcció del futur tanatori a l’empresa Gestió i Serveis Funeraris SL, després de valorar positivament el projecte executiu que va presentar.

Així doncs, un cop acabin els treballs de construcció, el tanatori municipal ja podrà començar a donar servei, amb l’adquisició de la llicència d’activitat corresponent. També podrà iniciar les millores previstes durant la segona fase, que s’hauran de realitzar durant els pròxims anys de funcionament de la concessió.