La connexió de la xarxa d’aigua de Calaf amb l’embassament de la Llosa del Cavall (Solsonès) és una mica més a prop. Aquest mes han començat les obres per fer realitat aquest abastament, que ha d’ajudar a resoldre un problema endèmic de la població a l’hora de disposar d’aigua de qualitat per al consum a les llars. La previsió és que els treballs de construcció acabin a finals de juny.

L'inici de les obres arriba després que se signés l'acta de replanteig, el document que marca l'inici dels treballs de construcció. L'objectiu és finalitzar la connexió des de la canonada provinent del dipòsit d'aigua de La Molsosa, situada pròxima a les actuals instal·lacions, fins als dos dipòsits municipals de Calaf. La construcció d'aquesta canalització permetrà finalment fer arribar a Calaf l'aigua provinent de l'embassament de la Llosa del Cavall.

L'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) és l'entitat propietària i subministradora de la xarxa de distribució que s'abasteix de l'aigua provinent del pantà solsoní i que aquesta arriba als municipis.

L'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya és la que ha realitzat l'encàrrec i la direcció dels treballs de construcció i Constructora de Calaf ha estat l'empresa adjudicatària de les obres.

Aquest projecte i el de la futura construcció d'una planta per extreure nitrats de l'aigua freàtica de la població, a través d'un sistema de desnitrificació biològica, són els que ha impulsat l'Ajuntament de Calaf per posar fi a la problemàtica de la qualitat de l'aigua que existeix des de fa anys a la localitat.

Així doncs, la instal·lació de la nova conducció d'aigua suposarà una nova font de subministrament fiable i de qualitat, que juntament amb la planta de desnitrificació un cop estigui construïda, permetran disposar de suficients recursos i també aprofitar els recursos propis de què disposa el municipi.

Cal recordar que el 2020 els veïns del municipi han passat més de mig any sense poder fer ús de l'aigua de l'aixeta per cuinar o beure, com a conseqüència de dos d'aquests episodis d'elevada concentració de nitrats, l'últim dels quals va començar a principi d'agost i no es va considerar resolt fins a final de novembre.