Investigadores del Campus Universitari Igualada-Campus Universitari Igualada-UdL, l’A3 Leather Innovation Center han definit un nou procés per poder aprofitar el pèl sobrant en el tractament de les pells a les adoberies per poder-lo reutilitzar com a matèria primera per fer productes cosmètics i fertilitzants.

Es tracta del projecte BioQuerque té com a objectiu redissenyar el procés de pellam (eliminació del pèl). La recerca busca l’aprofitament d’un residu problemàtic per a la indústria adobera, com és el pèl. Del pèl se n’extreu la proteïna per obtenir-ne productes queratínics de valor afegit per altres indústries, com la cosmètica i la farmacèutica.

Aquesta proteïna es converteix en matèria primera per elaborar, per exemple, cremes facials i capil·lars, fertilitzants per a plantes o es pot utilitzar, fins i tot, com a complement en els pinsos pels animals. El projecte compta amb el suport d’Acció de la Generalitat i s’inclou com a proposta d’economia circular.

La directora de l’A3 Center, Anna Bacardit, explica que «a diferència de les carnasses, el pèl era una residu poc estudiat i amb aquest projecte s’ha pogut demostrar que té unes propietats adequades pel que fa a seguretat del producte, ja que no conté elements tòxics».

Per tal de poder aprofitar aquest residu, la investigació modifica el procés de pellam per fer-lo més sostenible; separant el pèl de la pell de manera més ecològica, és a dir, emprant menys productes químics, i sense generar pudors.

D’altra banda, actualment, els investigadors ja treballen en la recuperació d’aquest pèl en forma de proteïna com a producte primari per a altres sectors industrials. Amb la col·laboració de l’empresa adobera Compañía Arrendataria Industrial Igualadina, l’equip investigador de l’A3 Leather Innovation Center ha treballat tot el procés a la planta pilot d’adoberia del Campus Universitari Igualada-UdL, des del pellam fins a l’obtenció del subproducte. Anna Bacardit, explica que «gràcies als resultats obtinguts en aquest projecte es millorarà la gestió de residus sòlids de la indústria de la pell, amb l’eliminació del pèl com a residu, reconduint la reutilització del contingut queratínic del pèl cap a tercers sectors, i generant noves línies de negoci». La investigadora assegura que diverses empreses del sector cosmètic i de fertilitzants ja s’han interessat en el producte i s’espera que es pugui comercialitzar aviat.

Per a aquest projecte d’innovació, A3 Center (centre amb el segell Tecnio) i Compañía Arrendataria Industrial Igualadina han rebut un ajut de 156.000 euros en el marc del programa Innotec d’Acció. Aquesta línia d’ajuts cobreix fins al 70% del cost de projectes d’R+D i innovació.