Esparreguera ha començat el mes de juny amb un nou contracte per a la recollida de les escombreries que s’adapti millor als objectius de recollida selectiva i reciclatge. L’empresa que opera en aquests moments és Servitransfer, pendents de fer una nova adjudicació. El servei té un cost de 652.290 euros.

Es tracta d’un contracte pont que té una durada prevista de 7 mesos, fins que s’adjudiqui el nou model de gestió de residus amb contenidors de superfície i la recollida porta a porta. A més, contempla la possibilitat d’ampliació durant 7 mesos més, per tal de poder donar servei mentre s’adeqüen les instal·lacions, es segellen les àrees de contenidors soterrats i s’adapten els vehicles al nou model de recollida selectiva, segons han explicat fonts municipals.

Entre les novetats més importants que s’han implantat hi ha l’increment en un dia més en la recollida de les fraccions d’orgànica i de rebuig dels contenidors de superfície de Mas d’en Gall i Can Rial. Així mateix també hi haurà canvis en els dies de recollida, si fins ara es feia dilluns, dijous i dissabte, ara es passarà a fer-la dilluns, dimecres, divendres i dissabte.

D’altra banda, també augmenta la recollida de la fracció rebuig en els contenidors soterrats. Fins ara el diumenge només es recollien 20 àrees, però a partir d’aquesta setmana es recolliran totes les àrees del municipi.

Repassar els contenidors

Amb el nou sistema de recollida de la brossa augmenta durant el servei de repàs, que es realitza amb una camioneta que controla que no hagin quedat residus fora dels contenidors. Es fa els caps de setemana. Fins ara aquest servei només es prestava durant 2 hores el diumenge i ara també es farà durant 2 hores el dissabte. Una altra de les millores importants és la instal·lació de contenidors de recollida selectiva a l’àrea de pícnic de Can Roca, que es recolliran setmanalment els dilluns.