Calaf està renovant els escocells del passeig de Santa Calamanda i els de la Plaça de les Eres, amb grava i resines especials. Fonts municipals han explicat que «el material ubicat als escocells permet en tot moment el pas de l’aigua, garantint el bon funcionament hídric de l’escocell i el creixement natural de l’arbre».

La intervenció té com a objectiu principal ampliar l’amplada de la vorera en els trams on la ubicació dels arbres limita l’espai de pas. Amb més espai per als vianants ha d’augmentant la comoditat i seguretat, i ha de millorant també l’accessibilitat per a les persones que van en cadires de rodes, carros o per als que porten cotxets de nadons. L’aplicació d’aquest sistema també facilita la neteja de la vorera, evita l’acumulació de brossa i deixalles dins l’escocell, i el creixemeent d’herbes. L’Ajuntament preveu implementar el sistema també en altres sectors de la població.