L’Ajuntament d’Esparreguera i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) estan estudiant conjuntament la possibilitat de millorar el servei públic de transport entre el nucli principal de població i les zones de can Sedó i can Vidal. Actualment, l’empresa que presta el transport urbà a Esparreguera és Monbús.

Les propostes presentades per l’AMTU, a més de plantejar el nou servei de transport a demanda per connectar la Colònia Sedó i Can Vinyals amb el nucli urbà, també planteja la conversió de les expedicions del bus urbà de la franja de tarda i dels caps de setmana a un servei de transport a demanda.

El govern local espera rebre la proposta definitiva que ha d’incloure algunes millores aportades en l’àmbit municipal. Un cop es disposi d’aquest document, es preveu fer una prova pilot de tres mesos que servirà per valorar el funcionament de les novetats introduïdes, i a partir d’aquí, haurà de veure com plasma els canvis en un plec de clàusules per a una futura concessió.

L’Ajuntament va mantenir una reunió amb l’AMTU el mes d’octubre passat que constata que la demanda d’autobusos urbans mou unes 126 persones cada dia laborable, el que suposa unes 37.000 persones l’any, una demanda que es considera insuficient per donar consistència al sistema. L’expedició que duu més persones en porta 23 durant tot el recorregut, amb una ocupació màxima de 16 persones, el que suposa el 50% de l’ocupació màxima del bus.

El servei de transport urbà té actualment 30 punts de parada, una oferta de 14 expedicions els dies feiners i 6 expedicions els dissabtes feiners.

L’activitat principal es concentra entre els barris de Mas d’en Gall i Can Rial amb el centre de la vila. La parada de l’avinguda de Francesc Marimon és la més usada.