Les famílies monoparentals d’Olesa de Montserrat tenen dret a un descompte del 50% de l’impost de l’IBI. A partir d’avui i fins al 15 de juliol tenen temps per presentar les sol·licituds per al pagament de l’impost del 2021. Poden sol·licitar-ho «les famílies que tinguin la condició de monoparental i constin com a propietàries, copropietàries o usufructuàries dels béns immobles corresponents al seu domicili habitua», segons han explicat fonts municipals.

Entre d’altres requisits que s’han de complir és que el sol·licitant de la subvenció sigui el titular d’una família monoparental, que sigui el seu domicili habitual i que no tingui cap altre immoble, que la renda de la unitat de convivència de l’últim exercici sigui inferior a 4 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), o que estigui al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.