L’Ajuntament de Calaf ha denunciat als Mossos d’Esquadra les pintades que van aparèixer el dia 12 de juliol a la sala de municipal Teresa Escolà i Torra. Les pintades van embrutar parets, vidres i el terra de l’edicifi públic.

Una vegada tramitada la denúncia, aquesta servirà per depurar responsabilitats amb els possibles autors, segons ha explicat el mateix ajuntament.

Els treballs de neteja que va haver d’afrontar el govern local per recuperar les zones afectades puja fins a 1.391 euros