La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Martorell l’estudi d’Estratègies de regeneració de la Vila en el marc de la Planificació Urbana Integral.

El document fa una anàlisi de l’estat dels plans i projectes vigents, impactes i projectes pendents, a la llum dels sis eixos de l’Agenda Urbana de Catalunya, alhora que formula qüestions de debat que posen en relleu els problemes actuals de la Vila per donar-hi solucions lògiques i reals, i assajar així noves maneres de fer urbanisme: transversal, flexible i de gestió integral.

Ha de ser una base de treball per consensuar una proposta de regeneració urbana integral del barri de la Vila i a la vegada estableixi premisses per a l’elaboració de l’Agenda Urbana del municipi.

Finalment, el document proposa un seguit d’actuacions estratègiques emmarcades en una visió i missió globals del municipi que, estructurades a partir dels eixos de l’Agenda Urbana, han d’impulsar la revitalització de la Vila per posicionar-la com una àrea de nova centralitat, reforçar els seus valors patrimonials i la seva singular morfologia urbana com a lloc per viure-hi i per treballar, dins d’un Martorell que exerceixi la capitalitat del Baix Llobregat Nord.