El cap de Bombers, l’inspector David Borrell, va alertar ahir que malgrat que el foc s’ha donat per controlat, al llarg dels propers dies, a la zona de l’incendi, encara hi haurà soques que continuaran cremant i alguns punts amb activitat on es generin fumeroles, tot i que no hi hagi flama.