Piera ha posat en marxa les obres d’ampliació del cementiri municipal. L’objectiu és construir-hi 40 nínxols més, ocupant els terrenys ubicats a continuació dels ja existents. Aquests nous elements seran caixes prefabricades de formigó armat assentades sobre una llosa també de formigó. Un cop muntats els nínxols es procedirà a la construcció de les parets perimetrals que formen l’illa i a la de la coberta.

Durant la realització de les obres romandrà tancada la zona d’actuaci. Aquestes s’aturaran puntualment en el cas que hi hagi algun servei funerari al costat de la zona d’actuació, per a evitar sorolls o molèsties i garantir la intimitat de l’acte. Es preveu que les obres tinguin un cost de 90.754 euros.