La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de la Llacuna un estudi que fixa estratègies per donar nova vida a locals buits i espais no construïts al centre del nucli principal de població. Els tècnics "han seleccionat aquells locals que presenten unes millors característiques per ser candidats a l’activació temporal i paral·lelament relaciona aquests espais amb activitats potencials en funció de les necessitats municipals", segons han explicat fonts de l'ens provincial. Tamb planteja una sèrie d'estratègies d’intervenció tenint en compte el diferents agents que hi han d'intervenir, els beneficiaris i els gestors implicats. Cada alternativa té la seva fitxa on es descriuen les característiques i condicionants de l’espai, els objectius estratègics i les actuacions a realitzar.

L'estudi ha analitzar aquestes espai buits en el document "Dinamització del municipi mitjançant l’activació de locals buits", que pretén ser una eina que faciliti la presa de decisions de l’ens local en relació als buits urbans. El treball ha estat un encàrrec de l’Ajuntament que ha de servir per l'adequació i dinamització temporal d’aquests espais, entre els quals hi ha locals comercials o plantes baixes sense un ús definit i solars pendents d’edificar, urbanitzar o reconvertir amb nous usos.

El projecte persegueix un doble objectiu: d’una banda, pretén millorar la imatge del municipi i evitar la degradació del nucli històric, i de l’altra hi ha la voluntat municipal de reactivar l’economia local i les dinàmiques quotidianes per tal de revitalitzar el municipi, entre les quals hi ha l’atracció de nous habitants que reactivin la vida comunitària com una oportunitat per revertir la tendència a l’envelliment poblacional.