El govern municipal d’Igualada presenta un pressupost per al 2022 de 61,5 milions d’euros, un 2% més alt que el de l'any passat. S'aprovarà com a mínim amb el suport del grup Igualada Som-hi, després de Junts incorporés alguna de les seves propostes. El pressupost consolidat, que inclou també les societats municipals, els organismes autònoms i el Consorci Sociosanitari d’Igualada, arribarà a 74,1 milions.

L’Alcalde d’Igualada, Marc Castells, destaca que hi haurà 4,2 milions d’euros d’inversions que provenen de subvencions externes, i el fet que es mantingui l'interès per les inversions en eixos estratègics de futur, com el creixement del Campus Universitari, la creació d’habitatge o l’atenció a l’entorn de la ciutat. També ha explicat Castells que el pressupost s’ha pensat «des d’un escenari de continuació de la recuperació de l’activitat econòmica i un incrementant de nou de la despesa social, en un 4,3%, "perquè Igualada no deixi ningú enrere". 

Pel que fa a les inversions més destacades, el pressupost contempla el compromís ja adquirit amb la construcció del nou edific universitari al vell hospital (3.400.000 euros) i el Pla de Barris (2.060.000 euros). I en aquest darrer punt, el govern destaca l’asfaltatge i millora de diversos trams del Passeig Verdaguer així com la millora íntegra de la plaça del barri del Sant Crist. També s’hi suma la Fase II del Parc Central (990.000 euros), per fer-hi un skatepark de grans dimensions i la continuació del passeig arbrat que ja es pot veure en la zona central del Parc. Hi ha prevista una inversió de mig milió d’euros per a Parcs i Jardins i el Pla d’arbrat i per a la modernització del polígon de les Comes, 340.000 euros mes. L’Anella Verda es manté com una de les inversions importants, 250.000 euros (finalització de tot el recorregut).

En aquest capítol d’inversions s’hi han incorporat propostes que els va fer arribar l’oposició, bàsicament el grup Igualada Som-hi, amb qui Castells ha tancat un acord de suport que permetrà aprovar el pressupost i les ordenandes del 2022. Entre d’altres, hi haurà 2.636.417 d’euros per fer una promoció d’habitatge de lloguer assequible del Carrer Sant Carles i el canvi de gespa al camp de futbol de Fàtima (130.00 euros). També s'inclou una rebaixa de l’IBI a qui instal·li energia solar a casa. 

Propostes inversions en el pressupost del 2022 Aj Igualada

De fet, el govern també aplicarà una rebaixa global l’IBI. El coeficient que aplica sobre la base de l'impost passa del 0,85 al 0,84. Montse Duch ha destacat que “els bons indicadors de les finances municipals permeten començar a baixar l’IBI en la línia del compromís en la bona gestió econòmica i fiscal del govern”.

Igualada no apujarà l’impost de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlues), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Construccions i Instal·lacions i l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. i, finalment, pel que fa a les taxes (escombraries, entrada de vehicles, taxes piscines, cursos centres cívics, recollida d’animals abandonats...) s'hi aplicarà el 2% d'increment, com la variació de l’IPC de Catalunya des del mes de juny de 2019, que és el mes de referència de la darrera modificació ordenances, al mes de juny de 2021.

Les llicències d’obres menors desapareixen i només caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament. Amb aquest canvi el govern vol afavorir i facilitar la reforma dels habitatges de la ciutat.