L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha contractat sis monitors per realitzar els Tallers d’Estudi Assistit (TEA) de primària i secundària del municipi. Aquest espais pretene ajudar l’alumnat desfavorit a adquirir hàbits i tècniques d’estudi. Aquest projecte de suport a l’escolarització s’ofereix en hores no lectives de reforç, segons han explicat fonst municipals.

El taller d’estudi es formula com una activitat de suport a la tasca escolar, fora de l’horari lectiu i en coordinació amb les escoles, orientat a afavorir els hàbits d’organització, estudi i planificació de la tasca dels alumnes. Al llarg de les sessions, els monitors/res encarregats del taller orienten els alumnes com estudiar o fer els deures, resolen dubtes que els puguin plantejar, etc, amb l’objectiu d’afavorir l’èxit escolar, potenciant la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat.

Aquesta acció educativa té com a objectiu ajudar l’alumnat desfavorit a adquirir hàbits i tècniques d’estudi, afavorir una actitud positiva vers l’aprenentatge, col·laborar en l’assoliment de les competències i promoure l’ús de la llengua catalana com a instrument d’aprenentatge i de cohesió social. Alhora que també augmenta les expectatives d’èxit de l’alumnat, ajudant-los a resoldre dubtes de les tasques escolars, promoure l’ús de les tècniques d’estudi, estimular al màxim l’àmbit de l’expressió i la comprensió oral i escrita en llengua catalana, incidir en les matèries de major dificultat i adquirir i consolidar els hàbits i la cultura d’estudi.

Aquest és el quart any consecutiu que es realitzat el TEA amb la implicació de tots els centres públics d’Educació Primària i Secundària del municipi.