L’Anoia ha tancat el tercer trimestre de 2021 amb la xifra de llocs de treball i d’afiliats residents per sobre dels valors registrats abans de la pandèmia (setembre 2019). És més, la comarca ha assolit la segona xifra més elevada de llocs de treball i afiliats segons la residència padronal des del juny de 2009 i 2012, respectivament. El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l'empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 3,1% el 30 de setembre de 2021 respecte a un any enrere, fins als 34.785, una evolució menys intensa que al conjunt de Catalunya (3,7%).

Aquest creixement anual està influenciat, això sí, per la disminució d’afiliacions que es va produir a partir del març de 2020 a causa de l’aplicació de l’estat d’alarma. Aquesta és una de les principals conclusions que s’extreu de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball, que elaboren conjuntament la Cambra de l’Anoia i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.

La construcció és el sector que més creix

Pel que fa a les dades del teixit empresarial, el de l’Anoia ha tancat el tercer trimestre amb 3.046 empreses, un 0,7% més que l’any anterior (1,4% al conjunt de Catalunya) i un 0,6% menys que al trimestre anterior (evolució habitual per a un mes de setembre). Si es compara la dada de setembre 2021 amb els nivells previs a la pandèmia (setembre 2019), aquesta encara es troba un 5,2% per sota (un -6% en el cas de Catalunya).

Segons grans sectors econòmics, el nombre d’empreses ha augmentat anualment un 2,9% a la construcció, s’ha mantingut als serveis i al sector primari, i ha disminuït un 2,7% a la indústria. Respecte al teixit empresarial del setembre de 2019, tots els sectors se situen per sota d’aquest nivell: un -0,3% a la construcció, un -4,0% a l’agricultura, un -5,4% als serveis i un -11,7% a la indústria

Un 3% més d'afiliats

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 3% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 50.920 persones a finals de setembre de 2021, la segona xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible), només per darrere de la del trimestre anterior. Respecte als nivells previs a la pandèmia, la xifra d’afiliats residents ha crescut un 2% (setembre 2019) i s’han registrat creixements a totes les variables analitzades, excepte entre les persones de 30 a 44 anys que encara no han assolit nivells anteriors a la crisi (-5,4% menys).

Cinc mesos baixant l'atur

El nombre d’aturats ha estat de 7.414 persones a 30 de setembre, la segona xifra més baixa per a aquest mes des del 2009 (només per darrere del 2019). En termes interanuals, el ritme de descens s’intensifica per cinquè mes consecutiu, un 15,1% menys que el mateix mes del 2020 (amb efectes de l'estat d'alarma), això sí, menys intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (-20,9%). 

Per sexe, la disminució anual és més intensa entre els homes (-18,5%) que entre les dones (- 12,6%). La variació de l'atur per trams d'edat ha oscil·lat entre el -35,4% de les persones més joves (menors de 30 anys) i l’1,2% de 55 anys o més (l'únic grup que registra un creixement). Per últim, l'atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, destaca la disminució relativa entre els professionals científics i intel·lectuals (-24,8%). I per últim, l'estimació de la taxa d'atur registral se situa en el 13,4% el setembre, la xifra més baixa des del març del 2020 i la tercera per a un mes de setembre des del 2009 (només per sobre la taxa del 2018 i el 2019).