L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha adjudicat el contracte per a l a redacció del projecte de millora del sanejament de les aigües residuals de Masquefa. Afecta principalment el nucli de la Beguda Alta (al vessant sud del municipi). Més enllà del projecte, el valor de l’obra és de 266.000 euros.

El contracte s’ha adjudicat per un import superior als 91.100 euros i es disposarà d’un termini de 8 mesos per a redactar el projecte, que haurà de definir la millor solució per a garantir el sanejament adequat d’aquest nucli.

Hi ha un petit sector de la Beguda Alta que actualment no disposa de sanejament. En el projecte s’haurà de definir si per a solucionar-ho es connecta al sistema de sanejament de Masquefa o bé s’opta per la construcció d’una nova depuradora.

L’execució dels treballs, que està inclosa en la planificació hidrològica del període 2022-2027 (actualment en informació pública), té un pressupost de 266.000 euros, segons han explicat fonts de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Actualment hi ha 532 depuradores en servei a Catalunya, que sanegen les aigües residuals del 97,1% de la població. Pel que fa la comarca de l’Anoia, hi ha 14 depuradores en servei que donen servei a més del 91% de la població.