Els regidors de Poble Actiu, candidatura impulsada per la CUP a Igualada, han presentat una queixa a la Sindicatura de Greuges de Catalunya per reclamar que l’Ajuntament d’Igualada faci públics tots els comptes dels seus consorcis participats, i, en especial, el del Consorci Sanitari de l’Anoia, que gestiona l’Hospital Universitari d’Igualada, CAP Igualada Nord, Centres de Salut Mental i Addiccions i Servei de Valoració a la Dependència i la Discapacitat, i el Consorci Sociosanitari d’Igualada, que gestiona la Residència i Centre de Dia Pare Vilaseca, Centre de Dia Montserrat, Hospital de Dia Sant Jordi, Centre de dia Mar i cel (Piera), Residencial Viu B1 i B2 i 4D Health.

Neus Carles, regidora de Poble Actiu, ha explicat que «la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que les administracions públiques han de facilitar les dades de les retribucions, indemnitzacions i dietes dels alts càrrecs i del personal directiu de les administracions i els ens públics». La queixa presentada reclama, en paraules de Carles, que «es facin públiques les retribucions, indemnitzacions i dietes dels alts càrrecs i directius del Consorci Sanitari de l’Anoia i el Consorci Sociosanitari d’Igualada». Els portals de transparència dels dos consorcis de titularitat pública no inclouen aquesta informació, malgrat que per llei hi estan obligades, per això exigeixen que de forma urgent es resolgui aquesta situació.

Neus Carles reclama al govern de Marc Castells (Junts x Igualada) que «no només millori la transparència de l’Ajuntament d’Igualada i tots els consorcis on participa, sinó que també en millori la participació». La regidora considera que cal «reactivar» tots els òrgans de participació que té l’Ajuntament d’Igualada perquè siguin «espais de participació i no simplement òrgans de propaganda de les obres fetes pel govern», i exposa que «hi ha dues línies que caldria millorar, els Consells de Districte i els Consells temàtics». Per una banda, reclamen que els Consells de Districte es convoquin amb una periodicitat anual, es facin en la mesura del possible presencial i se’n faci difusió perquè tinguin una participació real de la gent dels barris. Per altra banda, exigeixen activar espais de participació com poden ser la Taula de Seguretat (recentment proposat per les associacions veïnals), la Taula de Mobilitat, el Consell de Cultura i el Consell de Joventut.