L’Ajuntament d’Igualada ha respost el grup de Poble Actiu que han demanat al Síndic de Greuges que exigeixi una millora de la transparència en la declaració de sous dels alts càrrecs de les empreses municipals, que a través del web de l’Ajuntament es pot accedir a la informació requerida. Ara bé, només hi figura el càrrec de gerent de l’empresa pública que gestiona, entre d’altres, el Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI). L’altre càrrec seria el de president, però aquest recau en el mateix alcalde que no té remuneració a part del sou d’alcalde. Dilluns va ser el Consorci Sanitari de l’Anoia el que va fer públic que el portal de la transparència es podia consultar les dades que es declaren, que són només les del seu director general. 

L’Ajuntament ahir va explicar en una nota que «el CSSI sí que fa pública i accessible» la informació sobre els càrrecs, seguint, segons el govern local, «la Llei 19/2014 de transparència, accés a informació pública i bon govern». El Consorci Sociosanitari d’Igualada publica, a través de la seva pàgina web, les dades de retribucions, indemnitzacions i dietes dels seus alts càrrecs. 

En contra del que exposa poble actiu en la seva queixa, el CSSI, segons el govern, «compleix amb aquest requeriment i revisa periòdicament la pàgina web per tal d’assegurar-ne la presència». La informació disponible es pot trobar al Portal de transparència de la mateixa empresa. A la mateixa empresa municipal que ampara el Consorci sociosanitari d’Igualada, també hi ha el 4DHealth, l’empresa SIMA i promotora d’habitatge PIMHA.