La Fundació Hospital Sant Joan de Martorell (FHSJDM) ha dut a terme un procés de digitalització de tota la documentació i arxiu del centre assistencial que el converteixen en una empresa «neta» de paper. Com diuen els responsables d’aquest centre sanitari, Satn Joan de Deu de Martorell serà a partir d’ara «un hospital sense papers, més sostenible, més productiu i amb una organització de personal optimitzada».

S’ha fet una digitalització completa, que inclou les cites de pacients, els expedients i tota la documentació de recursos humans. Al mateix temps s’ha implantat la signatura digital i el control de presència mitjançant empremta digital. L’hospital ha treballat amb Integrho i Gureak Marketing, i ha aconseguit millorar en termes de costos i en productivitat, segons han explicat fonts de la gerència del centre. A més, ha reduït la possibilitat d’extraviar documentació.

Manel Tornadijo, director de persones de la FHSJDM, destaca que el projecte ha permès «ser més operatius en Recursos Humans, pel que fa a temps d’atenció a cada canvi de contracte». I ha afegit que «cal tenir en compte que nosaltres podem tenir aproximadament 100 canvis per contracte amb un volum de 600 treballadors». «Ara tothom pot consultar la seva documentació i signar contractes digitalment i això ha comportat menys consultes presencials». I assenyala que «les noves incorporacions només han de passar presencialment per l’Àrea una vegada, i a partir d’aquí totes les comunicacions se’ls fan arribar als seus correus».

Els responsables d’aquests canvis consideren que «a la millora de productivitat, i l’agilitat que ha aportat la implantació de la signatura electrònica, s’hi ha sumat una millor interrelació dels professionals que ha estat possible gràcies a la implementació del Portal de l’Empleat». «S’ha lligat la digitalització del sistema administratiu amb la creació d’un Portal de l’Empleat i amb la signatura electrònica que fa que el document que s’hi rubrica sigui l’oficial i no una còpia», han explicat.