L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) de Martorell ha obert 560 expedients durant el 2021. El 14% de reclamacions, queixes i consultes ha estat per temes relacionats amb el coronavirus i la intenció de recuperar l’import dels viatges que s’han hagut de cancel·lar, 78 en total.

L’OMIC ha gestionat 1.484 atencions, de les quals més de la meitat han estat en format telefònic (841, el 57%), mentre que les visites presencials han suposat un 34,5%, se n’han fet 512. La modalitat menys emprada han estat les visites no presencials, en línia, se n’han fet 130 durant el 2021.

L’any 2021 ha permès que prop d’un 70% dels expedients que s’han obert s’hagin tancat abans d’arribar al 2022, i d’aquests, un 53% han tingut un veredicte favorable als usuaris. El tècnic de l’OMIC, Ferran Riera, assegura que cal fer una na lectura positiva, en tant que «són molt similars a les del 2020».