Vilanova del Camí centralitzarà en la persona de Concepció Rodríguez la gestió de les colònies de gats. Es farà des del voluntariat, però en coordinació amb l’Ajuntament. Es tracta de poder fer un control de les colònies de gats del municipi i de la seva alimentació. També hi haurà una col·laboració amb l’Ajuntament per fomentar la participació ciutadana en aquest tema.

L’Ajuntament ha signat un conveni amb Rodríguez amb un any de vigència, però es podrà prorrogar si les parts hi estan d’acord. A més, podran constituir una comissió de seguiment per impulsar els objectius comuns i per orientar les accions desenvolupades. Els gats poden arribar a suposar un problema si no se’n fa una bona gestió, i en aquest sentit hi té molt a veure l’alimentació i la salut dels animals.

L’Ajuntament vilanoví ja va signar el mes de setembre passat un conveni de col·laboració amb l’entitat Mongats amb la voluntat de millorar les condicions de les colònies de gats i de les persones que hi col·laboren de manera altruista.

Les colònies permeten tenir una zona controlada, de manera que els animals s’acostumen a menjar el que els donen les col·laboradores autoritzades. Per això és molt important no donar-los menjar fora d’aquestes zones. A més, es redueixen els riscos sanitaris que poden estar associats als gats, gràcies al sanejament de l’espai on habiten, i alhora s’evita la sobrepoblació.