L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui gestiona aquest 2021 un pressupost de 9’5 milions d’euros, dels quals 8’9 milions corresponen a l’Ajuntament pròpiament i la resta a organsme vinculats: 450.000 euros al Patronat Llars d’Infants Municipals, 547.000 euros a la societat Montbui Activa SL i 13.150 euros al Consorci La Tossa de Montbui. El pressupost ha estat aprovat recentment amb el suport del govern que forma majoria absoluta (6 regidors d’Ara Montbi 1 de Som Monbui-ERC). El PSC hi va votar en contra. Les grans diferències sobre el pressupost del darrer exercici, explicades per la regidora d’Hisenda i Recursos Humans Jésica Arroyo, són que hi ha contemplat un increment del 3% de la partida de personal i subvencions per valor de 1’8 milions d’euros.

L’increment de les subvencions és un dels aspectes més remarcables dels comptes municipals., però els govern vol donar major consistència a l’economia municipal incrementat ingressos. Les accions que està duent a terme el govern per generar més capacitat econòmica es concentren en la dinamització del polígon, la cerca de més subvencions i les modificacions en les ordenances fiscals, segons comenta la mateixa regidora, Arroyo.

Pel que fa a la despesa pressupostària, la regidora d’Hisenda i Recursos Humans ha recordat que «podem preveure un increment del capítol 1, el de despeses de personal, amb un 6’54 per cent. Això equival a un 2 per cent per a funcionaris i un 2 per cent pel personal laboral, de les seves retribucions que es marquen per llei. A més, hem dotat de partida una plaça de peó de deixalleria i també hem dotat la plaça de tècnic del Departament Econòmic».

Hi ha, també, un increment del que es poden considerar «despeses ordinàries a la ciutadania per necessitat», una situació que es repeteix des de l’inici d’aquest mandat. I el capítol 4 , el que fa referència a transferències corrents, Arroyo indica que «hem mantingut les subvencions nominatives a les entitats, malgrat que el compromís de l’equip de govern de cara a l’any que ve és elaborar unes bases de convocatòria de subvencions per poder garantir la igualtat d’oportunitats de totes les entitats».

Oposició socialista

Aquest és un pressupost que no satisfà el grup socialista, que ha votat en contra, en part, per ser coherents amb el vot que també va ser contrari quan es van aprogar les ordenances fiscals de l’Ajuntament. El socialista Josep Palacios, com a portaveu del grup socialista explica «són els pressupostos de l’Equip de Govern» i va indicar que la majoria d’inversions es fan al nucli històric de Monbui. En aquests sentit, l’alcalde montbuienc Jesús Miguel Juárez, ha convidat els regidors de l’oposició a mantenir un esperit constructiu i a aportar solucions per millorar la situació econòmica del pressupost. Juárez, en el darrer ple, havia agraït el «el clima de diàleg constructiu» que havia mantingut el PSC.