El departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat pensa en un model de població de futur que tingui l’energia fotovoltaica com a principal font de generació, sobretot a les instal·lacions municipals. L’Ajuntament ha encarregat un estudi que ha de permetre identificar les necessitats, la capacitat real de generació i també la viabilitat de crear diferents comunitats energètiques locals.

El punt de partida del projecte es va centrar en l’estudi de la col·locació de plaques fotovoltaiques al Mercat Municipal amb la intenció de destinar-les a l’autoconsum, especialment tenint en compte el funcionament ininterromput de les càmeres frigorífiques. Ivan Carreira, regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, ha explicat que després d’aquell primer pas, les primeres conclusions que es van extreure van ser «veure que per dimensions de teulada, podíem disposar de més plaques i més generació que la que realment consumeix el mercat municipal».

D’aquesta experiència va sorgir la idea de comunitat energètica local, una iniciativa que implica poder abastar tant les necessitats de l’edifici on s’instal·len les plaques fotovoltaiques com també qualsevol dependència municipal que es troba en un radi de 500 metres.

L’estudi va començar fa dos mesos i permet un anàlisi del potencial municipal a Olesa quant a dimensions i orientació de teulades i quines són les necessitats de consum. Encara a les seves fases inicials, l’estudi permetrà també en un futur conèixer quines entitats o empreses privades col·laboraran amb l’Ajuntament per a aconseguir aquests objectius, quantes comunitats energètiques es podran crear i amb quin finançament es comptarà.