L’Ajuntament d’Igualada suprimeix la taxa d’arranjaments menors en interiors d’habitatges en un mesura que el govern local creu que facilitarà l’activitat econòmica. Els ciutadans hauran de posar en coneixement de l'administració la realització de les obres a través d'un document que se'n dirà "l'assebentat d'obres", que en paraules de la regidora d'Urbanisme, Carlota Carner, serà "de tramitació senzilla". Aquesta comunicació sense càrrec permetrà a l'Ajuntament fer un seguiment de les obres per garantir que les reformen són "obres menors".

Carner ha explicat aquest dimecres que la mesura ja s'aplica des dels primeres dies de l'any. Fins ara, aquesta taxa es cobrava desprès de rebre una comunicació de les obres que havien de realitzar-se. A partir d’ara, l’Ajuntament ha elaborat un nou tràmit, senzill i directe, on el ciutadà només haurà d’omplir un formulari “d’assabentat d’obres” on s’informarà del tipus d’arranjament que farà a l’interior del seu domicili i automàticament se li generarà una llicència.

Les obres que abans calia assumir aquesta taxa eren les relatives a obres menors en interior d’habitatge, i que per tant compleixen uns requisits: no toquen estructura ni cap element comunitari i tampoc no afecten les condicions d’habitabilitat. Des del departament d’urbanisme de l’Ajuntament, es faran controls aleatoris per la supervisió del compliment de les condicions de les obres que s’han declarat.

Fins ara aquesta taxa suposava un ingrés aproximat d’entre 28.000 i 30.000 euros anuals que deixaran d’ingressar-se. La regidora ha explicat que aquesta és una molt bona mesura en dos aspectes ja que “permet agilitzar petites obres relacionades amb rehabilitacions i, alhora, ajuda a facilitar l’activitat econòmica i dinamitzar-la eliminant el cost que suposava aquesta taxa fins ara”.