El ministeri de Transports i Mobilitat i Agenda Urbana treu a informació pública l'"avantprojecte d'adequació i reforma" del tram de l'autovia A-2 entre Igualada i Martorell, que la convertirà de 2 a 3 carrils per sentit i tindrà un tercer túnel al Bruc en sentit Lleida. Els 4 carrils actuals dels dos túnels existents es destinaran al trànsit en sentit Barcelona. El pressupost estimat de l'actuació és de 531,7 milions de euros. I l'actuació contempla un increment de la capacitat i la millora de la accessibilitat amb el territori. Al mateix temps, en aquest tram on hi ha una incidència relativament alta de l'accidentabilitat, el projecte introdueix mesures per millorar els nivells de seguretat.

La informació pública comença avui, a partir de la publicació al Butlletí Oficial del Estat de l'avantprojecte anomenat d'“Adequació, Reforma i Conservació de la Autovia A-2. Tram: Igualada – Martorell”, que inclou un estudi de impacte ambiental. Entre d'altres obres, aquí també hi ha la part corresponent de l'enllaç entre un extrem d'Esparreguera i Abrera amb la B-40 (el quart cinturó), encara inacabada, i la C-55, la carretera de Manresa.

L'autovia A-2 es va construir entre els anys 80 i primers anys 2000 es va transformar en autovia. Com es va fer allà on es va poder, l'obra va suposar ampliar la carretera antiga, la coneguda com a N-2. L'A-2 en el tram comprès entre Igualada i Martorell (km 550,6 al km 585,5), en servei des de 1990, reclama avui actuacions de millora i modernització, per tal d'oferir nivells de seguretat i servei assimilables als de les autopistes i autovies de nou traçat.

Tram del Bruc a Martorell Enric Badia

A més, s'ha tingut en compte l'estudi de la redistribució del trànsit a la xarxa viària a causa de l'alliberament de peatge a l'AP-7 entre Tarragona i La Jonquera i AP-2 entre Saragossa i el corredor Mediterrani el passat 31 d'agost del 2021.

Les principals actuacions contemplades a l'avantprojecte són un canvi de la secció transversal per una nova secció de tres carrils per sentit; l'ampliació del radi de curvatura de les corbes més desfavorables, amb la corresponent modificació a planta del traçat.

El ministeri explica que hi ha variants de traçat (quan no ha estat possible rectificar el traçat amb modificacions puntuals) a fi de mantenir un recorregut homogeni i així garantir les condicions de seguretat a tot el tram. També hi haurà un adequació dels enllaços existents per millorar la seva funcionalitat.

Tercer tub al túnel del Bruc per al sentit Lleida, quedant els dos tubs existents per donar servei a sentit Barcelona.