El Consell Comarcal de l'Anoia implantarà un model de taxa variable en la recollida d’escombraries de Carme, Castellolí, Jorba i Sant Martí de Tous, que farà que qui més generi més pagui. El model estarà a prova mig any, fins a 31 de desembre, començarà a comptar a partir de l'1 de gener de 2023 i l'import quedarà repercutit en el rebut del 2024. A partir de l'any que ve, aquests municipis tindran una part de l'import de la taxa d'escombraries que serà fixa i igual per a tothom, i una part que serà variable, en funció de la brossa que cadascú generi.

Aquest nou model de taxa "té en compte els hàbits de separació i de reducció de residus de cada llar i comerç", segons expliquen fonts del Consell comarcal. El Consell Comarcal de l’Anoia, conjuntament amb els ajuntaments de Carme, Castellolí, Jorba i Sant Martí de Tous, implantarà la que anomenen Taxa Justa. Aquest nou model consisteix en l’adopció d’una taxa que té en compte els hàbits de separació i de reducció de residus de cada llar i comerç, deixant enrere la taxa única per tothom, que no valora el comportament de cada individu en la gestió de les seves deixalles.

De moment s’està realitzant l’estudi tècnic relatiu a l’adopció de la nova taxa en 9 municipis que ja tenen recollida Porta a Porta —Carme, Capellades, Castellolí, Jorba, El Bruc, Els Prats de Rei, La Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt i Sant Martí de Tous— i, en aquesta primera fase, s’implantarà en els quatre municipis esmentats.

Aquesta taxa està conformada per una part general fixa, destinada a cobrir els costos genèrics de l’estructura i logística del propi servei, i una part variable en funció de la generació de deixalles de cada llar o comerç, incloent uns lliuraments anuals preestablerts de resta, envasos, i orgànica. El nou sistema començarà a comptabilitzar fiscalment a partir de l’1 de gener de 2023, tot i que el rebut no arribarà a les llars fins al 2024. Abans, durant aquests mesos i fins al desembre de 2022, s’estableix un període d’assaig per ajustar les dades de les aportacions i dels usuaris i harmonitzar el sistema amb el municipi.

El vicepresident segon del Consell Comarcal, Santi Broch, assegura que “amb la Taxa Justa s’aplica el principi «Qui contamina, paga» aplicat a la taxa de residus o, dit d’una altra manera, «Quis’esforça a reduir, reutilitzar i reciclar, paga menys»”. Això vol dir, segons Broch, que “la quota que paga cada llar o comerç es defineix en funció de la quantitat i tipus de residus que genera individualment i, d’aquesta manera, reduïm la generació de residus i recompensem aquells ciutadans i comerços amb major responsabilitat ambiental”. Actualment ja s’han iniciat diferents reunions informatives obertes a la ciutadania dels municipis que se’n beneficiaran.

El Consell Comarcal de l’Anoia, a través del departament de Medi Ambient, gestiona la recollida de residus de 26 municipis de l’Anoia. En 22 d’aquests opera amb el model “Anoiaverda”, basat en el sistema combinat de Porta a Porta i àrees tancades de contenidors amb identificació d’accés i, en els 4 restants, amb el model de recollida de les fraccions de selectiva —vidre, envasos i cartró— mitjançant contenidors de vorera. L’ens comarcal també gestiona la Planta de Compostatge de Jorba.