La Sindicatura Municipal de Greuges d’Igualada va atendre al llarg de l’any passat un total de 131 casos relacionats amb queixes o sol·licituds d’informació relacionades amb l’Ajuntament. És la dada principal de la memòria del 2021 d’aquesta funció, que la Síndica de Greuges, Rosa Maria Sánchez, va presentar formalment al ple municipal del consistori.

Segons aquest balanç, dels 131 casos atesos, 84 eren queixes (el 64%), mentre que 46 corresponien a consultes o sol·licituds d’assessorament i informació, i 1 era una actuació d’ofici. Rosa M. Sánchez va posar en relleu que els temes més recurrents de les queixes que ha tramitat estan dirigides a la regidoria d’Hisenda, Coordinació i Règim Intern, que és on s’emmarca l’actuació del gabinet jurídic de l’Ajuntament d’Igualada.

En destaquen especialment les consultes o queixes per la tardança burocràtica de l’administració, les relacionades amb l’àmbit de benestar social, amb temes d’habitatges i accions incíviques, amb ocupacions il·legals de propietats privades, amb el comportament de gossos perillosos no controlats i amb la venda i el consum de substàncies tòxiques.

El 53% de les consultes s’han fet de forma presencial, el 33% per via telefònica i un 14% de forma telemàtica. Pel que fa a la distribució de les peticions que la Síndica ha rebut aquest any, 44 són del Districte Centre, 24 del Districte Pla de Sant Magí, 22 del Districte Llevant, 18 del Districte Ponent, 9 del Districte de Les Comes, 1 del Districte de Sesoliveres-La Massa i 12 del conjunt de la comarca de l’Anoia.

En finalitzar la seva exposició, la Síndica va rebre la felicitació unànime de l’alcalde i dels portaveus de tots els grups municipals per la seva tasca en defensa dels drets dels ciutadans i a favor del bon funcionament de l’administració local.

Un cop acabat el ple extraordinari de presentació de la memòria d’actuacions de la Síndica Municipal, es va donar pas a la sessió ordinària, en què, entre d’altres, es va aprovar de forma unànime el projecte i el plec de clàusules que regula la concessió per a l’ocupació privativa d’una porció de terreny situada al subsòl de la zona verda de l’illa delimitada pels carrers de la Virtut, de les Delícies i del Cardenal Vives.