L’Ajuntament de Calaf afrontarà una renovació total de les luminàries dels carrers del poble, per passar-les totes a la tecnologia led. L’obra supera els 1.400.000 euros. L’Ajuntament l’afrontarà perquè el projecte comptarà amb una subvenció del 850% del total (1.200.000 euros) dels fons Next Generation, que Europa dedica a mesures per a la reactivació econòmica. Es renova les lluminàries, cablatge i algunes quadres de llum.

En el darrer ple municipal celebrat a Calaf els regidors van haver d’aprovar una modificació de crèdit per fer front al pagament de 25.363 euros que es destinen a la redacció del projecte executiu, també de la redacció del plec de clàusules i a la resta de despeses relacionades amb l’adjudicació. Aquesta despesa es farà durant el 2022, mentre que el canvi de lluminàries es durà a terme l’any que ve. El regidor de Calaf de Junts x Catalunya, Jordi Caballol, es va abstenir i el punt es va aprovar amb els vots del grup de govern.

La renovació de la lluminària pública tindrà un cost d’1.449.047,61 euros que seran finançats en un 85% gràcies a la subvenció que el consistori va presentar als Fons Next Generation dins del Programa DUS 5000 i que ha estat concedida per un valor d’ 1.231.690,46 euros.

En el mateix ple també es va aprovar el Pla de Mesures Antifrau obligatori per a totes aquelles administracions receptores de subvencions de fons europeus que inclou una sèrie d’accions per garantir la seva correcta aplicació. Els membres de l’oposició també es van abstenir en aquest punt, ja que consideren que haurien d’haver participat en la redacció del pla i ser membres de la comissió de seguiment.

Junts x Catalunya va proposar en el debat que hi hagués una participació política en la ponència, però el secretari de l’Ajuntanent va respondre-li que a la majoria de municipis està integrada per personal tècnic. D’altra banda, van quedar aprovades per tots els grups de forma definitiva la bonificació de l’IBI a l’Associació Unió Calafina i la modificació de l’ordenança fiscal de la llar d’infants per incloure la gratuïtat del servei d’Infantil 2.

Finalment, es va aprovar una moció en la que es reclama un acord social per declarar l’amnistia als presos polítics detingut, jutjats i empresonats i als exiliats. La moció també reclama la defensa del dret a l’autodeterminació. La moció la va defensar Junts per Calaf-AC, el grup de govern, que la va presentar conjuntament amb el grup de Junts x Catalunya. La moció presentada coincidia en el temps, practicament amb la datadel cinquè aniversari de l’1-0.

Calaf es posiciona contra la MAT del Penedès

La necessitat de futur de transportar l’energia que s’obtingui en diferents parcs eòlics i solars de nova construcció fins a un dels punt de descàrrega (una central o una subestació) ha fet plantejar la necessitat de crear una MAT, una línia de molt alta tensió, que es coneix com MAT del Penedès. Aquesta línia pot ser la que transporti l’energia de diferents parc solars i eòlics i es relaciona amb les peticions de noves instal·lacions que hi ha a la zona de l’alta Segarra. Tot i que hi ha un acord amb la necessitat de produir energia a partir d’energies renovables, els regidors de Calaf defensen que hi hagi una moratòria per part de la Generalitat i anunicien que l’Ajuntament suspendrà llicència perquè consideren que els cal s’ajusti la normativa urbanística.