L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat vol accelerar el cobriment i urbanització de la riera de Can Carreras perquè l'obra es completi íntegrament aquest any. És per això que en el darrer ple municipal es va aprovar una modificació de crèdit mitjançant la qual partides destinades a altres actuacions de la llei de barris passen a les obres de la riera per tal de que s'acabin aquest any mateix i no s'hagi d'esperar al 2011, tal i com estava previst en un principi.

Jaume Monné, tinent d'alcalde, explica que "hi ha algunes actuacions que considerem prioritàries per sobre d'altres i per això les volem completar aquest any 2010. Les que hem donat de baixa no significa que no es realitzin, sinó que es faran en anys posteriors". L'exalcalde olesà recorda que "la Generalitat ens permet canviar les anualitats previstes sempre hi quan el montant total de l'operació no variï".

Així doncs, per enguany, la rehabilitació de Can Carreras disposarà de 85.944,75 euros extres, la majoria dels quals provenen de la partida de 76.000 euros que havia de servir per a la senyalització turística i de la qual se n'ajorna l'actuació. Per enguany el projecte de la riera ja comptava amb una inversió de 503.704 euros. Les obres han de començar entre els mesos de maig i juny.

La canalització de la riera de Can Carreras és una reivindicació ciutadana història. L'actuació s'iniciarà al carrer d'Anselm Clavé i finalitzarà al carrer de les Altures. La rehabilitació pretén donar solució als problemes que s'hi generen en època de pluges i millorar la mobilitat, tant dels vehicles com de les persones, ja que l'actuació servirà per reduir els grans desnivells i alçades de les voreres que hi ha actualment.

A banda de la riera, també han rebut noves partides per enguany la rehabilitació de cal Rapissa; la urbanització de carrers -que ha de començar pel carrer de Baix- i la instal·lació d'aigua de rec públic a la font d'en Roure, que comptarà amb una nova bomba.

En quan a la rehabilitació de cal Rapissa, la nova partida prové exclusivament de l'eliminació de barreres arquitectòniques, mentre que l'actuació a la font d'en Roure prové de les millores previstes a la riera de Can Llimona.

A més, l'ajuntament té previst una reunió amb els veïns del nucli antic el proper dijous 8 d'abril per tractar com s'ha de desenvolupar la urbanització dels diferents carrers.