Airbnb ha situat Igualada en l'epicentre del turisme sostenible. En el marc del certamen New Destinations Summit, celebrat ahir a la capital de l'Anoia, unes 300 persones -experts en turisme, indústria i alcaldes i polítics de països com Portugal i Tailàndia- van debatre sobre com utilitzar la tecnologia per crear destinacions turístiques que dinamitzin l'economia local i, a la vegada, siguin sostenibles. A Igualada ja fa mesos que funciona un programa dissenyat específicament per fomentar el turisme sostenible a la zona, impulsat per les comunitats locals en col·laboració amb Airbnb. Per als turistes que anaven a Barcelona per a més de quatre dies, des de la plataforma s'ha donat visibilitat al REC 019, i també s'està publicitant l'European Balloon Festival. La companyia està elaborant un llibre blanc sobre turisme sostenible que veurà la llum la propera tardor a partir de l'experiència de l'Anoia i amb les aportacions que surtin de la trobada amb experts d'aquest dijous.

«El model de turisme sostenible que surti d'Igualada no serà només per a Catalunya o Espanya, sinó per a tot el món», va destacar el vicepresident sènior de política internacional d'Airbnb, Chris Lehane. Segons va dir, hi haurà ciutats que replicaran les dinàmiques i maneres de fer que s'estan desenvolupant a Igualada a partir d'aquesta prova pilot liderada per la companyia nord-americana en col·laboració amb l'Ajuntament i els agents privats. Chris Lehane va explicar que una de les coses que més el van sorprendre va ser veure ciutats a l'Estat que, com Igualada, «amb gran potencial turístic, gairebé no disposaven de llits per acomodar turistes».

El director general d'Airbnb a Espanya i Portugal, Arnaldo Muñoz, va posar en relleu el llibre blanc sobre turisme sostenible que està elaborant la companyia, perquè en aquest document es recolliran les característiques o indicacions que hauran de seguir les ciutats d'arreu del món que vulguin impulsar accions de turisme d'aquest tipus.

Del projecte que s'està desenvolupant a Igualada amb el títol New Healthy Destinations Lab, Muñoz en va destacar l'aliança publicoprivada que la companyia nord-americana ha establert amb el consistori. Segons va explicar, a més del consistori, hi han participat els agents econòmics de la ciutat i la comarca.

Sobre la problemàtica que ha originat el model turístic d'Airbnb en grans ciutats d'arreu del món, que ha obligat molts veïns a marxar dels seus barris per la pressió que imposen alguns propietaris que veuen més avantatjós dedicar-se al lloguer turístic, el director general de la plataforma a Espa-nya i Portugal va dir que les ciutats són «vives» i que s'ha arribat a més de 600 acords amb ciutats del món per buscar un equilibri entre la convivència del turisme i les ciutats.