L’Ajuntament de Martorell bonificarà totes aquelles persones que instal·lin un sistema d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar mitjançant l’ús de plaques fotovoltaiques. Serà amb un descompte de fins al 50% en el primer any de pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI). Aquesta ajuda s’inclou en les ordenances fiscals de 2022, aprovades en el darrer ple municipal.

El consistori municipal incrementa, d’aquesta manera, les mesures per afavorir la generació d’energies netes i renovables entre la ciutadania. Fins a dia d’avui, les ordenances fiscals recollien una bonificació en el pagament de l’IBI en el cas de disposar de plaques solars per als sistemes d’aigua calenta sanitària. Ara, s’amplia la bonificació «a tothom qui instal·li plaques solars fotovoltaiques per produir llum i electricitat», explica l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.

De la mesura se’n podran beneficiar tant les persones que visquin en habitatges unifamiliars com en edificis de propietat horitzontal i que instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric per autoconsum. El descompte serà del 50% de l’import de l’IBI en el primer any o període impositiu; del 40% en el segon; del 30% en el tercer; del 20% en el quart i del 10% en el cinquè.